תקנון

האתר "בליבי" בכתובת www.belibi.co.il (להלן: "האתר"), הוא חנות וירטואלית למכירת מוצרים. האתר בבעלות חמוטל לורנס – ע.מ 025121831 (להלן: "העסק") ומנוהל על ידה. האתר מציע למכירה מוצרים שונים כגון: משחקים, ערכות, מוצרים דיגיטליים וכדומה ושירותי עיצוב גרפי. כתובת העסק: חמדת השקד 422 ת.ד. 269 כפר אדומים מיקוד 9061800. טלפון: 0544428210.

תקנון זה ותנאיו המפורטים בו חלים ויחולו על כל אדם המבצע פעולה באתר – רכישת מוצר/ים המוצע/ים באתר ו/או גלישה באתר לכל מטרה שהיא (להלן "מבצע פעולה"). כל מבצע פעולה מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלת האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.

ביצוע פעולה באתר מהווה את הסכמת מבצע הפעולה לקבל תקנון זה ולנהוג על פיו. אם מבצע הפעולה אינו מסכים לתנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, מבצע הפעולה מתבקש לא לעשות כל פעולה באתר.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה ולהיפך. דין ושיפוט: הדין החל על השימוש באתר ותנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד.

פרטי המשתמש

רשאי להשתמש באתר כל אדם אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף או ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת. בעת ביצוע הרכישה באתר יידרש הרוכש למסור פרטים אישיים כגון פרטי אשראי, שם, כתובת ועוד.

הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.

פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים לא יישמרו במאגר החברה ולא יעשה בהם שימוש מלבד לשם קניית המוצר.

תשלום

חיוב התשלום עבור המוצרים יתבצע בקנייה מאובטחת באמצעות כרטיס אשראי במחיר שפורסם בדף המוצר בעת ביצוע העסקה. מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח. כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ. יצוין באתר האם המוצר זמין במלאי. העסק רשאי לשנות את עלות המוצרים והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף להזמנה שביצע מבצע הפעולה הוא המחיר שפורסם באתר בעת הושלם תהליך ההזמנה. העסק שומר לעצמו את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתו. על הרוכש להיות מעל גיל 18.

אספקה

אספקת המוצרים תבוצע בהתאם לסוג המשלוח הנבחר ולתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר ולהלן:

אספקה ללוקר/נקודת חלוקה:

 • ההזמנה תצא למשלוח תוך 2 ימי עסקים
 • ההזמנה תישלח ללוקר או לנקודת חלוקה במיקום הקרוב ביותר לכתובת שהוזנה בעת ההזמנה, זמן משלוח הינו כ 6-3 ימי עסקים.
 • עם הגעת ההזמנה ללוקר – יקבל הלקוח הודעת סמס עם קוד אישי. על מנת לקבל את הודעת הסמס בצורה תקינה, יש להקפיד במעמד ההזמנה על רישום מספר נייד תקין וזמין. במידה ומס' הנייד שהוקלד במעמד ההזמנה לא תקין / לא זמין / לא נכון – המצב יגרום לעיכוב קבלת ההודעה ועלול להיות חיוב נוסף לצורך תיאום משלוח חדש.
 • מרגע קבלת הודעת ה-SMS – ההזמנה תמתין ללקוח/ה בלוקר במשך 48 שעות (2 ימים בלבד). במידה וההזמנה לא תיאסף מהלוקר/נקודת חלוקה – היא תוחזר לעסק וייערך בירור. אם תתקבל בקשה לזיכוי, יזוכה הלקוח במחיר המוצר, בניכוי עלות המשלוח. במידה ויבקש משלוח חוזר, יש לשלם על משלוח זה בנפרד ובנוסף לעלות המשלוח הראשון ששולם.

אספקה בדואר רשום:

 • ההזמנה תצא למשלוח תוך 2 ימי עסקים.
 • זמן המשלוח בדואר רשום לוקח כ-14 יום, תלוי בעומס על הדואר, ומשתנה בין סניפי הדואר ביישובים השונים. העסק לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה שנגרמה מאירועים שאינם בשליטתה
 • במידה והמשלוח יתעכב מעל 21 יום באחריות העסק לבצע בירור מול הדואר לגבי המשלוח שלא נמסר, ומול הלקוח:  אם אם הלקוח יעדיף זיכוי, הוא יזוכה במחיר המוצר, בניכוי עלות המשלוח. במידה ויבקש משלוח חוזר, יישלח אליו מוצר חליפי ללא חיוב דמי משלוח נוסף.

החלפות וביטולים

 • במידה והלקוח אינו מעוניין בפריט שרכש מכל סיבה שהיא, יוכל להחזיר אותו לעסק ללא דמי ביטול ולקבל החזר כספי, בניכוי עלות המשלוח.
 • באחריותכם לשלוח חזרה אל העסק את הפריט עד 14 יום מיום קבלתו, באריזתו המקורית ובשלמותו, ולוודא שלא נעשה בו כל שימוש ושלא נפל בו שום פגם/נזק.
 • עלות המשלוח חזרה לעסק תהיה על חשבון הלקוח.
 • הזיכוי יתקבל תוך מקסימום 14 יום ממועד החזרת הפריט, כנגד כרטיס האשראי שממנו בוצעה ההזמנה. ההחזר יבוצע כנגד אותם התנאים של העסקה המקורית (כלומר: עסקת שבוצעה בתשלומים תזוכה בהתאם, ועסקה שחויבה באמצעות תשלום בודד תזוכה בתשלום אחד).
 • אם הלקוח קיבל מוצר פגום העסק יחליף אותו בחדש לאחר שהמוצר הפגום יתקבל באריזתו המקורית בחזרה. על הלקוח ליצור קשר בטלפון או במייל לא יאוחר מ – 14 יום מרגע קבלת המוצר.
 • החלפה של מוצר לא תתאפשר אם נעשה שימוש במוצר.
 • החלפת מוצר תקין ושאין בו פגם תתאפשר עד 14 יום ממועד קבלת המוצר. ניתן להחליף את המוצר בכל מוצר אחר הקיים באתר.

מדיניות פרטיות

 • מדיניות הפרטיות שלהלן מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.
 • העסק ״בליבי״ מכבד את פרטיותכם, ומתחייב לשמור עליה.
 • בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע על הגולש. חלק מהמידע נמסר ביודעין כחלק מתהליך הרכישה ומזהה אותך באופן אישי, וחלק מהמידע הוא מידע סטטיסטי ומצטבר שאינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך (לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, כתובת הIP שממנה פנית ועוד). הפרטים האישיים שימסרו בעת ביצוע הפעולה באתר יישמרו במאגר המידע של העסק (למעט פרטי אשראי ומספרי תעודת זהות אשר אינם נשמרים במאגר המידע של החברה בכל מקרה).
 • העסק לא יעביר את הפרטים האישיים של מבצע הפעולה לאף גורם אחר ולאף מטרה, למעט על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה.
 • השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, על מנת לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר. לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים. כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.
 • המידע שישמש את העסק יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיו האישיים והמידע שנאסף על פעילות הלקוח/ה באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

 • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה
 • במקרה של מחלוקת משפטית בין הלקוח לבין העסק שתחייב חשיפת פרטיו.
 • אם הלקוח יבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין.
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי הלקוח או המידע אודותיו לצד שלישי
 • אם העסק ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי הלקוח את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

 • בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.
 • אתר העסק משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של הלקוח ולצורכי אבטחת מידע. אם ברצון הלקוח להימנע מכך, דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. ניתן לבדוק כיצד לעשות זאת, בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
 • העסק מתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של העסק.

דיוור ישיר אלקטרוני

בעת הרשמתך ו/ או רכישתך הנך מאשר לעסק לשגר אליך דואר אלקטרוני הכולל מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. העסק לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים. אך הוא רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

אבטחת מידע

העסק מיישם באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, העסק לא מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

​זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל hamutal.lawrence@gmail.com או באמצעות טלפון מס' 0544428210. ​בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

קניין רוחני

כל מוצרי ״בליבי״ הם מוצרי תוכן מקוריים. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, וכן כל זכות אחרת במדגמים, בשיטות ובסודות המסחריים, הנם רכושו של העסק בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים המוצגים באתר לרבות רשימת המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו של האתר.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר או מהמוצרים, או לעשות כל שימוש מסחרי אחר בתכני האתר, לרבות צילומים, תכנים, כתבות, טקסטים וגרפיקות אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם העסק.

אין לפרסם את תכני המשחק ברחבי רשת המדיות החברתיות ללא קבלת הסכמה מפורשת מטעם החברה, ובכל מקרה אין לפרסם בכל צורה תכנים ו/או חומרים לרבות קלפים בודדים. אין להציג תכנים באתר בתוך מסגרת, גלויה או סמויה אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג ROBOTS, Crawlers וכדומה לשם חיפוש, סריקה, העתקה, או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצא ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד

השם "בליבי" וכן שם האתר belibi.co.il, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובים אם לא) הם כולם רכוש העסק ואין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמה מפורשת בכתב מראש.

הנגשה לבעלי מוגבלויות

בליבי הינה חנות אינטרנטית (ללא חנות פיזית), הפונה לכלל הציבור, ובתוכו, כמו כל אחד אחר, גם לאנשים עם מוגבלויות כאלה או אחרות המקשות עליהם להשתמש באינטרנט. 

אתר ׳בליבי׳ נבנה עם מחשבה מראש לתת מענה נוח גם לבעלי מוגבלות. זה בא לידי ביטוי במגוון בחירות עיצוביות וטכניות וביניהן גם הפעלת תפריט נגישות המאפשר שינוי פונט וגודל, שינוי ניגודיות, ועוד.

אם למרות מאמצינו, נתקלתם במהלך הגלישה באיזורים בעייתיים עבורגם, אנא ידעו אותנו על מנת שנוכל לתקן זאת בהקדם האפשרי.  יש לפנות אל: חמוטל לורנס בווצאפ 0544428210, או במייל hamutal.lawrence@gmail.com